Nhật ký forex

“Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận.” Để đạt được sự thành công không phải vận may từ trên trời rơi xuống, cũng không phải tự nhiên có mà cần phải bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất trong công việc và cuộc sống Từ ngày 30/3/2020 husky sẽ bắt đầu viết nhật kí giao dịch của bản thân . Đừng bỏ cuộc trong trading. Phù thủy thị trường tài chính Mark Minervini đã thua lỗ vốn trong suốt 10 năm :)))